Samelandsresor AB är ett företag som arbetar med upplevelser inom besöksnäringsbranschen med den samiska kulturen och naturen som främsta specialité.

Vi driver också bil och skoteruthyrning samt uthyrning och försäljning av Tentipi tältkåtor och dess produkter.
Samelandsresor skall verka för ett hållbart samhälle och ta hänsyn till människor, djur och natur som påverkas av vår verksamhet.

Vår miljöpolicy är baserad på ISO14001 och är grunden för de riktlinjer vi ska följa för att förena miljöhänsyn med vår verksamhet.

Share